Contact via WhatsApp

Sla het mobiele nummer 06-11 22 85 57 op in je telefoon. Daarna kunt u ons een bericht sturen via WhatsApp. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

LET OP! Dit nummer is alleen in gebruik voor WhatsApp.

Belangrijk om te weten voor u ons een App stuurt:

Wij gebruiken WhatsApp alleen maar voor het beantwoorden van uw vragen. U ontvangt dus nooit zomaar een bericht van ons zonder dat u daar zelf om hebt gevraagd.

Verstuur geen privacygevoelige informatie via WhatsApp, zoals rekeningnummers, kopie van je id-bewijs, of wachtwoorden.

We zijn bereikbaar via WhatsApp tijdens onze reguliere openingstijden. Een App sturen kan natuurlijk ook buiten openingstijden. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.